De Potentiële Rijkdom van Suriname ontwikkelen door de introductie van Bitcoin

Suriname, we kennen het allemaal. Maar wat weten we nu eigenlijk van Suriname? Weten we eigenlijk wel waarom Nederland het ooit geruild heeft met de Engelsen voor Nieuw Amsterdam? (New York). Wat als ik je vertelde dat Suriname gigantische olievoorraden heeft voor de kust, dat het nog steeds een zeer grote producent van Bauxiet is, dat we het net zo goed El Dorado kunnen noemen, omdat er zoveel goud zit? De Wereldbank plaatste Suriname enkele jaren geleden zelfs op de zeventiende plaats van de wereldranglijst van rijkste landen ter wereld. Althans wanneer het potentieel aan natuurlijke rijkdommen in aanmerking wordt genomen.. Toch komt Suriname met een inkomen per hoofd van de bevolking van zo’n 1.300 dollar per jaar nauwelijks in de middenmoot. Het land is er nooit in geslaagd het potentieel om te zetten in echte welvaart voor de hele bevolking. Deze paradox biedt echter een unieke kans voor transformatie. Door Bitcoin als officieel betaalmiddel te introduceren, kan Suriname eindelijk zijn potentieel verwezenlijken en een van de rijkste landen ter wereld worden.

Historische Context
De eenzijdige oriëntatie van de koloniale economie op de plantagelandbouw vormt een van de verklaringen voor de huidige economische situatie. Tot eind jaren twintig van de vorige eeuw was suiker nog het belangrijkste Surinaamse exportproduct, terwijl ook koffie werd uitgevoerd. Sindsdien wordt de economie van Suriname gedomineerd door de bauxietindustrie. De sector is grotendeels in handen van het Amerikaanse Alcoa, terwijl ook voormalige Shell-dochter Billiton participeert. In de Tweede Wereldoorlog was Suriname zelfs enige tijd de grootste bauxietproducent ter wereld, waardoor de aluminiumindustrie en de vliegtuigindustrie in de VS op volle toeren konden draaien. Nog steeds neemt de bauxietsector zo’n zeventig procent van de Surinaamse export voor zijn rekening, terwijl ook zestig procent van de inkomstenbelasting eruit afkomstig is.

Hoewel de bauxietsector Suriname een economische impuls heeft gegeven, bleef de werkgelegenheid beperkt tot enkele duizenden mensen. Particuliere investeerders hebben door de kleinschaligheid van de lokale markt nooit veel interesse gehad om hun geld in de productiesector te steken. Dit verklaart mede de grote rol van de overheid in de economie. Suriname telt zo’n honderd staatsbedrijven met de meest uiteenlopende activiteiten, die in de niet-financiële sector een kwart van het bruto binnenlands product voor hun rekening nemen. De efficiency laat bij veel bedrijven sterk te wensen over, en de toetreding tot de Caraïbische gemeenschappelijke markt (Caricom) heeft wel tot meer import, maar nauwelijks tot meer export geleid.

De Kracht van Bitcoin
Bitcoin, als ’s werelds eerste en meest bekende cryptocurrency, biedt een decentrale en transparante manier van handelen. Het gebruik van Bitcoin elimineert de noodzaak voor traditionele banken en financiële tussenpersonen, waardoor transactiekosten aanzienlijk worden verlaagd. Dit kan met name voordelig zijn voor Suriname, waar de financiële infrastructuur beperkt is en waar veel mensen geen toegang hebben tot conventionele bankdiensten.

Door Bitcoin te introduceren als officieel betaalmiddel, kan Suriname financiële inclusie bevorderen. Veel Surinamers hebben momenteel geen toegang tot bankdiensten vanwege geografische of economische barrières. Bitcoin, toegankelijk via smartphones en internet, kan een brug slaan voor deze “underbanked” populatie. Dit zou niet alleen de interne handel stimuleren, maar ook buitenlandse investeringen aantrekken, omdat investeerders meer vertrouwen hebben in een transparant en toegankelijk financieel systeem.

Bitcoin dwingt de overheid tot eerlijkheid. Dus geen ongebreideld printen van geld om het topzware ambtenarenapparaat te financieren, en om de top van de regering te verrijken.

Versterking van de Economie
Een van de grootste voordelen van het adopteren van Bitcoin is dus het potentieel om inflatie en valutadevaluatie tegen te gaan. Suriname heeft in het verleden te maken gehad met wisselkoersschommelingen en economische instabiliteit. Bitcoin, met zijn gedecentraliseerde aard en beperkte aanbod, kan dienen als een stabielere vorm van valuta. Dit zal de koopkracht van de Surinamers verbeteren en de economie robuuster maken tegen externe schokken.

Internationale Handel en Investeringen
Bitcoin kan ook een belangrijke rol spelen in het versterken van de internationale handel en investeringen. Aangezien Bitcoin wereldwijd geaccepteerd wordt, kunnen handelstransacties eenvoudiger en sneller worden uitgevoerd zonder de noodzaak van valutawissel. Dit gaat Surinaamse exporteurs en importeurs een concurrentievoordeel geven en de handelsbalans verbeteren. Bovendien zal de transparantie en veiligheid van Bitcoin-transacties buitenlandse investeerders aantrekken die anders misschien terughoudend zouden zijn vanwege economische instabiliteit.

Uitdagingen en Risico’s
Hoewel de voordelen aanzienlijk zijn, zijn er ook uitdagingen en risico’s verbonden aan het invoeren van Bitcoin als officiële valuta. Een van de grootste zorgen is de volatiliteit van Bitcoin. De waarde van Bitcoin kan sterk schommelen, wat economische onzekerheid kan veroorzaken. Het is cruciaal dat de Surinaamse overheid een robuust regelgevingskader ontwikkelt om deze volatiliteit te beheren en de economie te stabiliseren.

Daarnaast moet er aanzienlijke aandacht worden besteed aan de technologische infrastructuur. De adoptie van Bitcoin vereist een betrouwbare internetverbinding en cybersecuritymaatregelen om fraude en cyberaanvallen te voorkomen. De overheid moet investeren in technologische educatie en infrastructuur om ervoor te zorgen dat de bevolking optimaal kan profiteren van de mogelijkheden die Bitcoin biedt. Grootschalige uitrol en promotie van Starlink zou een makkelijke oplossing zijn..

Conclusie
Suriname heeft de mogelijkheid om een economische transformatie te ondergaan door Bitcoin als officieel betaalmiddel te introduceren. Hoewel er uitdagingen zijn, wegen de potentiële voordelen zwaarder. Door het bevorderen van financiële inclusie, het stabiliseren van de economie, en het aantrekken van internationale handel en investeringen, kan Suriname zijn plaats innemen als een van de rijkste landen ter wereld. Het is een ambitieuze maar haalbare stap die zorgvuldig moet worden gepland en uitgevoerd om een duurzame economische groei te waarborgen.

Het is de vraag wie deze handschoen in Suriname op gaat pakken. Zou het Maya Parbhoe kunnen zijn? Ze heeft in ieder geval de juiste papieren en het juiste charisma. Ze heeft het voorbeeld van El Salvador, en ze heeft de steun van de Internationale Bitcoin gemeenschap. Ze is in ieder geval een baken van hoop voor Suriname. Laten we hopen dat de Surinamers dit zelf ook (gaan) zien!

Geef een reactie


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.