ONTSPÁN! ECONOMISCHE GROEI GAAT ONS NIET VERDER HELPEN – TECHNOLOGIE WÉL

Technologische vooruitgang gaat wel degelijk banen vernietigen, zegt Jeff Booth, auteur van het fascinerende boek ´The price of tomorrow´. En grootscheepse deflatie veroorzaken. Maar moeten we dat erg vinden? Nee, zegt Booth. Want in de niet zo verre toekomst zullen de basisvoorzieningen, dankzij technologie, zó goedkoop zijn dat we geen banen meer nodig hebben en van nagenoeg volledige vrijheid zullen genieten. Waarom klinkt deze boodschap een beetje onwezenlijk en al te optimistisch? Omdat we volgens Booth, en volgens tech-ondernemer Herman Vissia, geestelijk nog opgesloten zitten in de valse ideologie van economische groei, kunstmatig aangejaagde inflatie en een wereldwijd toenemende schuldenberg, die vroeg of laat onhoudbaar zal blijken.

Is DeFi – Decentralized Finance – het nieuwe internet?

En zullen bankgebouwen over tien jaar de ruïnes zijn van een achterhaalde elite, die ooit via overbodig geworden hekjes en poortjes de geldstromen probeerden te sturen? Byelex-directeur Herman Vissia ziet hoe DeFi zich in razend tempo ontwikkeld: ‘Wat er omgaat in DeFi is binnen zes maanden van 0 naar zo’n 10 miljard geëxplodeerd. Echt gigantisch!’ Wie durft na deze aflevering van Vissia Visie nog te beweren dat DeFi niet de ‘Next Big Thing’ is?

Slimme software kan schuldhulp zóveel beter maken

De druk op de schuldhulpverlening zal, door corona, de komende maanden en jaren alleen maar verder toenemen. Hetzelfde geldt voor de gigantische berg uitzoekwerk, waar je doorheen moet om een cliënt überhaupt te kunnen helpen. Herman Vissia legt in deze podcast aan journalist Hans van Willigenburg uit hoe een relatief eenvoudige ‘tool’ de schuldhulpverlening sneller en efficiënter kan maken – en dus beter. Maar de vraag is of de hoofdrolspelers in de schuldhulp, de gemeente voorop, wel toe zijn aan die volgende stap. Luister naar deze verhelderende podcast over aanwezige kennis en kunde die (nog) onvoldoende gebruikt wordt.

Actuele stand van zaken rond bitcoin, blockchain & cryptovaluta

2020 is voor blockchain wat 1996 voor internet was, beweert Byelex-directeur Herman Vissia. Ofwel: er staat ons wel degelijk een revolutie te wachten. Maar welke problemen ‘schreeuwen’ om blockchain? En hoe ziet de betere wereld eruit waarin geldstromen niet of althans veel minder gestuurd worden door overheden en banken? En kun je eigenlijk nog rijk worden met bitcoin? Al deze kwesties komen voorbij in deze boeiende, soms hilarische podcast van 46 minuten, ingeleid en gepresenteerd door journalist Hans van Willigenburg.

De zin en onzin van de Corona APP

Hoe ingewikkeld of makkelijk is het bouwen van een Covid-19 app? Waar is de technologie al het meest ver gevorderd? En maken we ons inzake deze app nou wel niet terecht zorgen over onze privacy? In ruim 27 minuten word je bijgepraat door Byelex-directeur Herman Vissia in een vraaggesprek met journalist Hans van Willigenburg.

NEDERLANDSE CRYPTO-INDUSTRIE NÓG VASTBESLOTENER DOOR CONSERVATIEVE OVERHEID

Lachen? Of huilen? Deze reacties lagen zó dicht bij elkaar tijdens de bijeenkomst bij DNB op vrijdag 8 november over nieuwe regelgeving omtrent ‘crypto portemonnees’ en ‘crypto wisseldiensten’, dat ik én vergat te lachen én te huilen. In plaats daarvan kneep ik een paar keer keihard in mijn onderarm, om te checken of ik daadwerkelijk […]

HET RENDEMENT VAN ONDERNEMINGSLUST KAN (ZÓVEEL) VERDER OMHOOG

Waarom is een onderneming beginnen zo ingewikkeld? En ligt het organiseren van een ICO (Initial Coin Offering) om bedrijfsfinanciering binnen te halen nog altijd in een schemergebied, zodat ondernemers nog steeds verplicht in handen vallen van zogenaamde ‘professionals’ als het gaat om bedrijfsfinanciering? Met Liqwith probeer ik ondernemers te ‘bevrijden’ uit dit bureaucratische financieringsmoeras. En […]

DE DEELECONOMIE KAN VAN START – NÚ! Via blockchain wordt elke stedeling eigenaar van lokale energie-, water- en afvalbedrijven

De tijd is voorbij dat ‘deeleconomie’ het lievelingswoord van toekomstvoorspellers is. Dankzij slimme blockchaintechnologie zullen we in 2019 de deeleconomie steeds vaker in actie zien. Niet omdat burgers gemotiveerder willen delen of ineens meer van elkaar houden, maar omdat ze met beproefde technologie kosteneffectief de ‘macht’ kunnen verkrijgen over hun basisbehoeften. In Barcelona gaan twee […]

BLOCKCHAIN DE OPLOSSING VOOR ALLES? BIJNA ALLES… Hoe de POPcoin het oerwoud gaat beschermen

Hoewel we als mens, via internet, steeds meer kúnnen weten, neemt het vertrouwen dat we dingen ook écht weten steeds verder af. Neem alleen al de wildgroei aan keurmerken die je op dekseltjes, kuipjes en andersoortige verpakkingen tegenkomt. Wie gelooft nog dat die keurmerken een garantie zijn dat het betreffende voedsel ook echt ‘gezond’ en […]